Culture et Pensees de Diem Dao
YÊU


Tình yêu không luận tuổi,
Đau buồn lẫn niềm vui.
Tình yêu rất đa dạng,
Nhưng cũng lắm gian nan!
Trẻ già ai cũng yêu,
Cho mà không nhận nhiều.
Như thế nào là yêu?
Thật ra mấy ai hiểu?
Ai cũng cần Tình yêu!
Yêu muôn hình vạn nẽo,
Yêu không luận giàu nghèo?
Yêu thường không tính toán,
Đó mới thật là yêu?
Yêu chỉ là mộng mơ?
Ở lứa tuổi ngây thơ?
Yêu là thơ là nhạc?
Dù mái đầu đã bạc?
Yêu như trăng như sao?
Dù tuổi đã quá cao?
Tình yêu không luận tuổi,
Tuổi nào ta cũng yêu,
Dù không ai hiểu được.
Yêu hình dáng ra sao?
Yêu ta được gì nào?
Có tình nào trường cửu?
Phải chăng tình bằng hữu?
Vượt lên trên  thói thường,
Vượt qua khỏi  trùng dương.
Không có gì ngăn trở.
Hay là tình muôn thuở?           
Mà người thường ca tụng,
Tình yêu platonique?
Tình đó có hiện hữu?  
Hay trong trí tưởng tượng
Để tự dối lòng mình.
Yêu trong sự lặng thinh.
Đó mới thật là yêu?
Tình yêu thật khó hiểu !
Ai tránh được Tình yêu?

Thuytien
Paris 30.10.2013