Culture et Pensees de Diem Dao
     TRÁI TIM

Trái tim má thì thầm
     Người đàn bà hiền lành
     Ta không muốn ngừng đập
     Ta muốn để bà sống
     Để bà được trăm tuổi
     Làm vết nối tình thương
     Tay vòng tay sum hợp
     Ta thương bà đau đớn
     Thân thể bà tàn lụy
     Lòng trống vắng cô đơn

     Trái tim đầy tình thương
     Theo ta suốt đoạn đường
     Thươmg gia đình con cháu
     Thương học trò bạn bè
     Thương người với lòng nhân
     Mình giúp đỡ bao người
     Cùng nhau trọn niềm vui
     Khi thấy người bớt khổ

     Các con cháu nơi xa
     Má nay đã kiệt sức
     Ráng đợi các con về
     Nhưng má quá đau đớn
     Má đã vào cơn mê
     Hy sinh cả đời người
     Cho các con hạnh phúc
     Giờ vào phút lâm chung
     Nỗi đau thật xé lòng
     Nỗi đau của thể xác
     Nổi đau của trái tim
     Những trái tim nhân hậu
     Yêu qúy người về chiều
     Nâng niu người tàn tạ
     Nhưng những người không tim
     Hoặc trái tim bằng đá
     Ruồng rẫy những kẻ già                        
Những người đã tàn tạ
Chiều sương rơi nắng tàn                        
Cho ta lên thiên đàng
     Gặp lại cha và mẹ
     Gặp những người thân thương
     Từ giã cõi trần này
     Từ giã sự đau đớn
     Từ giã trái tim ta

     Đào Tiên phỏng dịch bài thơ Coeur, De
Coeur, Sans Coeur
                             Của Thủy Tiên