Culture et Pensees de Diem Dao
Tâm hồn nghệ sĩ vẫn đôi mươi

Hòa điệu nhân gian chuyện khóc cười

Đất Việt danh thơm lừng một cõi
Năm châu tiếng rạng khắp nơi nơi        
Cung đình nhã nhạc kỳ côn
Tài tử đàn ca nghệ thuật chơi
Danh lợi thế gian đâu sánh nỗi

Tài họa một kiếp hiến dâng đời.

TuTap xuc cam bai tho Khai But Tet Tan Mao cua Giao Su Tran Van Khe

TUTAP