Culture et Pensees de Diem Dao
Tại sao con trâu không có hàm răng trên ?


Ngày xưa Trâu có hai hàm răng, và ngược lại Ngựa thì chỉ có một hàm mà thôi. Một hôm nhân dịp đi ăn giỗ, Ngựa mới ngõ ý
mượn Trâu hàm răng trên của Trâu nhưng đến khi trở về, Ngựa không chịu trả mà còn thách thức Trâu thi đua, khi nào Trâu
thắng thì mới chịu trả hàm răng. Dĩ nhiên Ngựa là giống chạy nhanh nên thắng cuộc và không trả hàm răng cho Trâu vì vậy mà
Trâu không có hàm răng trên.