Culture et Pensees de Diem Dao

Ngày xưa có một phú ông rất giàu có nhưng đau bịnh rất nhiều. Ông biết mình sắp qua đời nên kêu bốn đứa con trai vào gặp ông trên cho
các con tranh dành và mất đoàn kết. Bốn người con trai hứa với cha sẽ luôn nhớ lời cha dặn. Nhưng sau khi phú ông qua đời, ba người con
đầu tranh dành gia tài và thù ghét nhau. Chỉ có người em út thật thà và tốt bụng, khóc cha mà không hề màng đến gia tài. Ba người lấy đi
hết đất đai, nhà cửa và tiền bạc. Họ chỉ để lại cho người em út một miếng đất khô cằn.