Diem Dao Cultures et Pensees
POESIE - THƠ
THE POEMS WITHOUT THE NAME OF THE AUTHOR ARE BY DIEM DAO.
TẤT CẢ NHỮNH BÀI THƠ DƯỚI ĐÂY LÀ DO DIỄM ĐÀO ĐẶT. BÀI CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC THÌ SẼ CÓ TÊN CỦA
TÁC GIẢ BÊN CẠNH TỰA CỦA BÀI