Culture et Pensees de Diem Dao
CHO và NHẬN
CHO và NHẬN hai nghĩa khác nhau,
CHO không cần NHẬN nghĩa thế nào ?
CHO gốc latin nghĩa là cống hiến
Hiểu theo đúng nghĩa rất thanh cao !

Ai là người CHO mà không cần NHẬN ?
Không nghĩ chi xa mà rất gần,
Mẹ CHO ta ngay từ thuở bé,
Luôn luôn kề cạnh khi ta cần.

CHO không cần NHẬN mới là CHO.
Ai CHO ta cuộc sống ấm no?
CHO ra mà không cần đáp lại?
Không cần cắt nghĩa nói vòng vo.

Khi CHO mà chờ đợi NHẬN,
CHO còn ý nghĩa của nghĩa CHO?

ThuyTien
Paris 20.10.2013