CULTURE PENSEES DIEM DAO


Sauce CÁNH GÀ HẤP

1 louche nước dùng
Vài giọt dầu mè
3 mẫu nấm hương (ngâm mềm)
2 nấm Paris hay nấm rơm
1 muỗng bột năng, quậy chút nước.
Nước dùng nấu sôi, cho them vài kkhoanh carottes cắt bông, vài khoanh
mướp cắt bông, vài miếng măng vàng cho có đủ màu cho đẹp, quậy bột
năng cho sauce sền sệt, nếm lại cho vừa ăn.
Cánh gà nhồi hấp nóng để trên dĩa hình ovale, đổ sau lên trên cánh gà.